Justin Bieber looks exactly like my future husband.Detta är då vad jag fick med mig ifrån filipstad igår!