Time, is going by, so much faster than I...

På grund av vissa anledningar kommer bloggandet fortsätta att ligga lågt den här månaden.
Jag kanske får lust att skriva snart igen, då kommer jag tillbaka, men nu är det för mycket som måste hinnas med. Jag ska ta vara på sommaren, jag ska göra varje dag tillsammans med Thinny speciell och värd att minnas. Jag ska samla så mycket minnen som helst, skriva ner allt vi gör i dokument på datorn för att skriva ut och spara tillsammans med bilder i en mapp eller något i mitt rum, den här sommaren får aldrig glömmas!

Jag älskar dig, men livet är orättvist, och kunde jag göra något åt det så skulle jag inte tveka.
Du är prefektion för mig.♥