Tänka.

''När det är en ny upplevelse eller ett nytt arbetsmoment, så blir det svårt att tänka, men det är bara att tänka igen!''
-Thinny Roy